Regulamin sklepu wojtek.com.pl obowiązuje od 01.01.2021

1. Właścicielem sklepu i administratorem danych osobowych jest:
wojtek.com.pl Dorota Milcarz-Ossowicka z siedzibą w Łodzi, Al. Piłsudskiego 109, wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, posiadająca NIP: 726-101-92-55, Regon: 470974761
oraz rachunek bankowy w mBanku:
86 1140 2004 0000 3602 5331 5573


2.
Rejestracja konta i/lub zakupy bez rejestracji.

Zamówienia można składać bez rejestracji konta.
Aby założyć konto należy zalogować się w sklepie wojtek.com.pl
Logowanie odbywa się poprzez podanie pełnego adresu email i hasła.
Email i hasło od chwili rejestracji będą umożliwiały dostęp do historii zamówień.

3.
Ceny.
Zamówienie powstaje poprzez użycie przycisku
Dodaj do koszyka.
Przycisk widoczny jest przy każdym produkcie.
Zamawiane ilości produktów można zmieniać w koszyku.
Ceny są wyrażone w wartościach brutto, do zapłaty.
Sprzedawca jest podatnikiem podatku VAT.
Ceny nie zawierają opłaty za przesyłkę.

4.
Formy i warunki dostawy są powiązane z formami płatności.
Po wypełnieniu koszyka należy wybrać dogodną dla siebie formę płatności i sposób dostawy.
O kosztach dostawy decyduje forma dostarczenia przesyłki i operator.
Szczegółowe kwoty wyświetlają się w koszyku, przed zakończeniem transakcji.
Dostawy odbywają się za pośrednictwem kurierów, Poczty Polskiej (przesyłki rejestrowane) oraz paczkomatów InPost.
Możliwy jest także odbiór osobisty zamówienia pod adresem Łódź, Al. Piłsudskiego 109.

Dostawa na koszt sprzedającego może odbyć się na terenie kraju przy zamówieniu opłaconym z góry, na kwotę powyżej 200zł.

Forma dostawy (wraz z opłatą) jest widoczna w koszyku zaraz po zakończeniu zakupów.


4.1.
Formy płatności.
Sprzedawca przyjmuje przedpłaty w formie przelewów bankowych i kart płatniczych.
Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest PayU.
Dostępne formy płatności to: przelew online, przelew zwykły oraz płatności kartami płatniczymi:
* Visa
* Visa Electron
* Mastercard
* MasterCard Electronic
* Maestro"

5. Moje konto.
Po zarejestrowaniu otrzymujecie Państwo dostęp do zakładki
Moje konto, gdzie można, m. in. przeglądać historię zakupów oraz sprawdzać stan realizacji bieżących zamówień.
Moje konto służy także do wprowadzania zmian w danych kontaktowych, np. adresach dostawy ale także do zgłaszania uwag dotyczących działania sklepu.
Danymi możecie Państwo zarządzać, uzupełniać je, dodawać lub zmieniać aż do żądania ich całkowitego usunięcia.
Sklep przechowuje dane Klientów w sposób zapewniający bezpieczeństwo,
zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z 29.08.1997r.

6.
Zamówienia można składać przez:
6.1. stronę
www.wojtek.com.pl bez ograniczeń czasowych
6.2. email: wojtek@wojtek.com.pl bez ograniczeń czasowych
6.3. telefonicznie pod numerem +48 42 674 36 00
od poniedziałku do piątku od 10.00 do 18.00..
6.4.
listownie na adres: wojtek.com.pl, 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 109.


7.
Realizacja zamówienia.
Przygotowanie zamówienia do wysyłki zajmuje z reguły od 1 do 4 dni od chwili zarejestrowania płatności na rachunku Sprzedającego.
Od chwili złożenia zamówienia będziecie Państwo informowani o jego statusie.

W przypadku przeszkód w realizacji zamówienia w ciągu doby skontaktujemy się z Państwem. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany stanów magazynowych dostępnych przez internet.
Sklep dokłada wszelkich starań aby stany magazynowe towarów odzwierciedlały stan rzeczywisty.
Zamówienie nie opłacone w terminie 14 dni zostanie anulowane.

8.
Prawo odstąpienia od umowy. Zwroty towarów.
Kupujący ma prawo odstąpić od umowy w terminie 14 dni bez podania przyczyny.
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (np. pismo wysłane pocztą: 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 109 lub wiadomość pocztą elektroniczną: wojtek@wojtek.com.pl).
Formularz odstąpienia od umowy znajduje się tutaj oraz w mailu potwierdzającym zamówienie ale korzystanie z niego nie jest obowiązkowe.

9.
Skutki odstąpienia od umowy.
W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwróci wszystkie otrzymane płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedającego).
Zwrot pieniędzy nastąpi niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy. Mamy jednak prawo wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Państwa dowodu odesłania towarów, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

W każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat.
Zapis ten jednak nie dotyczy kosztów bezpośrednich zwrotu i oznacza, że poniesiecie Państwo koszt przesyłki zawierającej zwracane towary.

10.
Deklaracja rzetelności.
Wojtek.com.pl zobowiązuje się do dostarczenia towaru bez wad.
Informacje na temat przedmiotów w ofercie sklepu internetowego wojtek.com.pl są zgodne z danymi katalogowymi producentów oraz wiedzą i doświadczeniami użytkowymi Sprzedającego. Towary objęte gwarancją są dostarczane wraz z niezbędnymi dokumentami.

11. Brak prawa do odstąpienia od umowy.
Zgodnie z zapisami art. 38 i 38a Ustawy z 30 maja 2014r. o prawach konsumenta, w niektórych okolicznościach, nie przysługuje Państwu prawo do odstąpienia od umowy. W szczególności odmówimy Państwu prawa do odstąpienia od umowy gdy:
- przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
- przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wykonana na Państwa indywidualne zamówienie;
- Kupujący jest przedsiębiorcą dokonującym zakupów, które są związane z prowadzoną przez niego działalnością gospodarczą i nabywane przedmioty stanowią przedmiot wykonywanej działalności.

Jednakże, zawsze warto się z nami skontaktować abyśmy wspólnie poszukali rozwiązania.

12.
Reklamacje.
Reklamacje na zakupiony towar można składać w trybie i na warunkach określonych w Ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827z późniejszymi zmianami).
Termin rozpatrzenia reklamacji wynosi 14 dni od chwili otrzymania przesyłki przez Sprzedawcę.
W przypadku uznania reklamacji sklep ponosi koszty przesyłki reklamowanego towaru.
Dokumenty towarów objętych gwarancją, po wypełnieniu przez reklamującego, muszą zostać odesłane wraz z reklamowanym towarem.
Jeśli w przesyłce nie znaleźliście Państwo dokumentów potrzebnych do reklamacji, prosimy użyć tego formularza reklamacyjnego, który można skopiować, wypełnić i przesłać wraz z reklamowanym przedmiotem lub sporządzić pismo samodzielnie podając niezbędne informacje.

13.
Polubowne rozpatrywanie sporów.
Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur.
W sytuacji sporu, którego nie udałoby nam się rozstrzygnąć samodzielnie, możecie Państwo zwrócić się o pomoc do:
- powiatowych lub miejskich rzeczników konsumentów - pomoc bezpłatna
- Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
Procedura zgodna z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. 2001 nr 4 poz. 25 ze zm.), wniosek do stałego polubownego sądu konsumenckiego o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie zakończenia sporu między Klientem, a Sprzedawcą.
Informacja na temat zasad i trybu procedury mediacji prowadzonej przez wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej dostępna jest w siedzibach oraz na stronach internetowych poszczególnych Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej.
- organizacji społecznych statutowo zajmujących się ochroną praw konsumentów, np. Federacja Konsumentów - bezpłatna infolinia 800 007 707, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich porady@dlakonsumentów.pl
- Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów - szczegółowe zasady na stronach internetowych:
http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz
http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.


14.
Reklamacje uszkodzenia przesyłek.
Reklamacje uszkodzenia przesyłek lub mechanicznego uszkodzenia towaru w trakcie dostawy należy składać niezwłocznie, tj. w czasie odbioru lub zaraz po otwarciu przesyłki.
W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki, fakt ten należy obowiązkowo zgłosić przewoźnikowi i spisać protokół uszkodzenia/zniszczenia paczki.

15.
Zwroty należności.
Wszelkie należności finansowe będą realizowane przez konto bankowe.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne rozwiązanie.
W przypadku wystąpienia konieczności zwrotu środków za transakcję dokonaną kartą płatniczą dokonamy zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej, z której dokonano zapłaty za zamówienie.

16.
Zamówienia składane poza serwisem.
Zamówienia składane drogą tradycyjną, mailowo lub telefonicznie wymagają zaakceptowania zasad niniejszego regulaminu, co wiąże się z przesłaniem mailem na adres: wojtek@wojtek.com.pl oświadczenia o akceptacji regulaminu sklepu.

17. Zdjęcia oferowanych produktów pochodzą od dostawców lub zostały wykonane przez Sprzedającego z zachowaniem staranności dla oddania ich cech.

18. Pełna zawartość strony jest własnością wojtek.com.pl Dorota Milcarz=Ossowicka i podlega ochronie prawnej.

19. Polityka prywatności.
1. Administratorem danych osobowych jest wojtek.com.pl Dorota Milcarz-Ossowicka (Sprzedawca)
2. Dane przetwarzane są zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1) - zwanym dalej RODO oraz innymi aktualnie obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.
3. Wojtek.com.pl zobowiązuje się do przestrzegania tajemnicy związanej z danymi Kupującego i nieudostępniania tych danych osobom nieuprawnionym oraz do należytego zabezpieczenia tych informacji przed dostępem osób nieuprawnionych.
4. Szczegółowe zasady przetwarzania danych zostały uregulowane w Polityce Prywatności, która stanowi odrębny dokument.
Osoby korzystające z naszego serwisu pozostają anonimowe tak długo, aż same nie zdecydują inaczej.
Dane osobowe są podawane przez Użytkowników serwisu dobrowolnie podczas wypełniania formularza rejestracyjnego, formularza newslettera lub formularzy związanych z obsługą zamówień oraz wiadomości email. Niektóre dane mogą pochodzić także z serwisów społecznościowych oraz transakcji płatniczych.
Pozyskujemy następujące dane osobowe: imię i nazwisko, email, adres dostawy, telefon, avatar/nick (w serwisach społecznościowych), adres IP (automatycznie), numer konta bankowego (wyłącznie w szczególnych przypadkach).
Cele przetwarzania danych.
Pozyskane dane przetwarzamy w celu:
- umożliwienia złożenia, realizacji i obsługi zakupów towarów i usług wymagających konta użytkownika lub adresu email;
- przesyłania na dobrowolnie podany email wiadomości subskrybowanych;
- umożliwienia komentowania, wyrażania opinii, polubienia wpisów w serwisie także bez konieczności rejestrowania się
;
- usługi udostępniania informacji o treściach umieszczonych w sklepie, w serwisach społecznościowych lub innych witrynach.
- komunikacji Administratora z Użytkownikami w sprawach związanych z serwisem oraz ochrony danych
;
- zapewnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora.

20. Obsługa plików cookies.
Korzystając ze strony wyrażacie Państwo zgodę na używanie cookies, zgodnie z aktualnymi ustawieniami.
Jeżeli się na to nie zgadzacie, można to zmienić w ustawieniach swojej przeglądarki.

Przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają umieszczanie plików „cookies/ciasteczek”, czyli informacji zapisywanych na urządzeniach „komputerowych” użytkowników.

Ustawienia przeglądarek internetowych mogą zostać zmienione tak, aby blokować automatyczną obsługę plików „cookies/ciasteczek” lub informować o próbach ich każdorazowego przesłania do urządzenia wykorzystywanego przez użytkownika. W celu skonfigurowania opcji swojego urządzenia w zakresie wyrażenia zgody na zapisywanie plików cookies oraz określenia zakresu zapisywanych cookies można zmienić ustawienia wykorzystywanej przeglądarki internetowej.
O zarządzaniu plikami cookies w poszczególnych przeglądarkach można znaleźć informacje na stronach:
•    Internet Explorer: http://support.microsoft.com/kb/196955/pl
•    Firefox: http://support.mozilla.org/pl/kb/ciasteczka
•    Chrome: http://support.google.com/chrome/bin/answer.py?hl=pl&answer=95647
•    Opera: http://help.opera.com/Linux/12.10/pl/cookies.html
•    Safari: http://support.apple.com/kb/HT1677?viewlocale=pl_PL&locale=pl_PL
W ramach naszych stron i serwisów internetowych wykorzystujemy następujące rodzaje plików cookies:
a)    pliki cookies przechowujące identyfikator sesji, który jest niezbędny do przechowania informacji o fakcie bycia zalogowanym w serwisie lub wypełnienia formularza;
b)    count – cookie służące do zliczania ilości odwiedzin na stronie;
c)    NID, PREF – Google Maps dostarczający interaktywne rozwiązania w zakresie map, które umożliwia podmiotom publikującym treści na dołączanie do ich stron dopasowanych do sytuacji interaktywnych map,
d)    Cookie Google Analytics;
e)    cookie dotyczące ustawień okna przeglądarki;
W przypadku, gdy użytkownik nie dokonana zmiany domyślnych ustawień przeglądarki internetowej w zakresie ustawień cookies, pliki te będą zamieszczone w urządzeniu końcowym użytkownika. Wyłączenie lub zmiana domyślnych ustawień plików cookies może spowodować utrudnienia w korzystaniu z niektórych naszych stron i serwisów internetowych.
Dodatkowe informacje o cookies znajdują się w odrębnym dokumencie - tutaj.

21. Postanowienia końcowe.
1. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupujących. W przypadku niezgodności któregokolwiek z punktów regulaminu z obowiązującym prawem wojtek.com.pl deklaruje stosowanie prawa w miejsce kwestionowanego zapisu regulaminu.
2. Zmiany regulaminu będą podawane zarejestrowanym Klientom poprzez email na 30 dni przed terminem ich wprowadzenia.
3. Dla zamówień składanych w chwili zmiany regulaminu, obowiązuje treść regulaminu zaakceptowana przy składaniu zamówienia, z wyjątkiem sytuacji gdy Klient uzna, że nowa treść jest dla niego korzystniejsza.
4. W sprawach nie uregulowanych powyższym dokumentem stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Wszelkie pytania i uwagi prosimy kierować na nasz adres wojtek@wojtek.com.pl
telefonicznie +48 426743600
lub listownie:
wojtek.com.pl Dorota Milcarz Ossowicka, 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 109.


Przejdź do góry