REGULAMIN KONKURSU
                                                      MOTKI ZA FOTKI


1. Organizatorem konkursu „Motki za fotki” i Administratorem danych
    osobowych jest wojtek.com.pl Dorota Milcarz, z siedzibą w Łodzi,
    Al. Piłsudskiego 109, email: wojtek@wojtek.com.pl
    Kontakt telefoniczny w sprawie konkursu: 426743600
2. Konkurs jest dobrowolny i przeznaczony dla osób pełnoletnich.
    Zdjęcia wyrobów osób niepełnoletnich mogą być zgłoszone przez osoby
    dorosłe, które sprawują opiekę lub uzyskały zgodę na podanie danych osób
    niepełnoletnich.
    Uczestnik biorąc udział w konkursie oświadcza, że jest osobą pełnoletnią.
3. Konkurs polega na przesłaniu mailem na adres
    motkizafotki@wojtek.com.pl jednego zdjęcia czapki lub innego nakrycia
    głowy. Zdjęcie może „ważyć” do 50kB i być w formacie jpg.
    W tytule maila należy wpisać: Zgłoszenie do konkursu.
    Uczestnik w tym samym mailu poda imię i nazwisko autora wyrobu,
    miejscowość, zwrotny adres email lub telefon oraz nazwę włóczki, z której
    czapka została wykonana.
    Jeśli autorem zdjęcia jest inna osoba niż autor wyrobu, prosimy podać także
    imię i nazwisko właściciela zdjęcia.
4. Wojtek.com.pl oświadcza, że podane dane osobowe będą gromadzone i
    przetwarzane wyłącznie dla celów przeprowadzenia i podsumowania
    konkursu.
5. Wojtek.com.pl zastrzega sobie prawo do publikacji nadesłanych zdjęć
    także po zakończeniu konkursu.
6. Konkurs trwa do 20 stycznia 2021r. do godz. 23:59.
7. Jury w składzie: właściciel i pracownicy wojtek.com.pl wybiorą najlepsze
    prace. Właściciel i pracownicy wojtek.com.pl a także ich najbliższe rodziny
    nie mogą brać udziału w konkursie. :)
8. Nagrodami w konkursie „Motki za fotki” są motki włóczek, które
    Organizator prześle na własny koszt do autorów nagrodzonych wyrobów.
    Organizator skontaktuje się w tej sprawie w indywidualnej korespondencji na
    adres email lub telefon podany przy zgłoszeniu.
9. Wątpliwości konkursowe rozstrzyga Organizator.


Przejdź do góry