Karta Bardzo Stałego Klienta Wojtków - Zasady wydawania i używania

Karta Bardzo Stałego Klienta upoważnia Okaziciela do zakupów w stacjonarnych sklepach Wojtek 
z rabatem w wysokości 20% wszystkich towarów i usług nieobjętych innymi promocjami. Na wybrane produkty oferowane do sprzedaży w sklepach Wojtek mogą obowiązywać inne rabaty
niż wynikające z posiadanej Karty Bardzo Stałego Klienta. Warunkami otrzymania Karty Bardzo Stałego Klienta są: 1. Wyrażenie chęci posiadania Karty Bardzo Stałego Klienta. 2. Przedłożenie w dowolnym sklepie stacjonarnym wypełnionej karty stempelkowej.
Można ją otrzymać w każdym sklepie Wojtek. Karta stempelkowa dokumentuje wykonywanie stałych zakupów. 3. Wyrażenie zgody na umieszczenie swoich danych osobowych w bazie stałych klientów Wojtek.com.pl Karta Bardzo Stałego Klienta jest kartą imienną - widnieje na niej imię i nazwisko właściciela.
Jednak, Karta może być używana przez inne osoby, którym właściciel ją udostępni. Warunkiem uzyskania rabatu przy zakupie w sklepach Wojtek jest okazanie Karty Bardzo Stałego Klienta. Rabat wynikający z posiadania Karty Bardzo Stałego Klienta nie dotyczy towarów przecenionych lub objętych okresowymi obniżkami. Wojtek.com.pl zastrzega sobie prawo do wyłączenia rabatu wynikającego z Kart Bardzo Stałego Klienta dla niektórych towarów. Bardzo Stali Klienci będą okresowo otrzymywać informacje o atrakcyjnych ofertach skierowanych wyłącznie do tej grupy Klientów. Karta Bardzo Stałego Klienta uszkodzona w sposób uniemożliwiający identyfikację Karty nie będzie honorowana. Uszkodzoną Kartę należy odesłać na adres siedziby głównej firmy, tj. wojtek.com.pl, 92-332 Łódź, Al. Piłsudskiego 109. Po zweryfikowaniu danych istnieje możliwość wydania duplikatu Karty. W razie zagubienia, Karta Bardzo Stałego Klienta nie podlega wymianie. Karta Bardzo Stałego Klienta honorowana jest we wszystkich sklepach stacjonarnych wojtek.com.pl.
W razie pytań lub niejasności zapraszamy do kontaktów telefonicznych - Wojtek: 507181464 Wojtek.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany zasad wydawania i użytkowania Kart Bardzo Stałego Klienta.

Przejdź do góry